Yeni Sayfa 1
 
 
www.yeniden.org.tr   
 

4pt

a

YENİDEN
Etkinlikler
İletişim
Hakkımızda
Eğitim
Danışmanlık
BAĞIMLILIK
Bilgi Merkezi
Önleme Merkezi
Hayatta Kal
Belge Merkezi
YAYINLAR
Bilgi Notu
Broşürler
Raporlar
Kılavuzlar
Kitaplar
Araştırmalar
Filmler
Özel Sayfalar
Okulda Suç ve Şiddet
Ticari Cinsel Sömürü
Sokak Çocukları
Suç ve Ergen
Ergen Üreme Sağlığı
 
 

Reklam

Alkol sorularınız için...

Uyusturucu sorularınız için...

Depresyon sorularınız için...

 

 

 

 

Bu web sitesi, Kültegin Ögel’in danışmanlığında hazırlanmıştır

DİKKAT:
Bu sitede yer alan bazı belgeler Winrar programıyla sıkıştırılmıştır. Ayrıca belgelerin içeriklerini okuyabilmeniz için de Adobe reader'e ihtiyacınız olacaktır. Bu programları indirmek için tıklayın…

Ziyaretçi Sayısı:1465008

      A

      Ana Sayfa  > Bilgi notu

 

 

 

 

 

 

Risk altındaki çocuklarda okul temelli müdahale alkol kullanım oranını başarıyla düşürüyor

 

Çeviren: Psk. Ceren Koç

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry isimli derginin Eylül 2010 tarihli sayısında yayımlanan bir makaleye göre risk altındaki çocuklara kişilik-odaklı müdahale öğretmenler tarafından uygulandığında alkol kullanımı ve alkol kullanımının sebep olduğu sorunlarda düşüş gözlemlenmiştir.

King’s London College üniversitesinin psikiyatri bölümündeki araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya ortalama yaşı 13.7 olan 2506 ergen katılmıştır. Bu ergenlere Substance Use Risk Profile Scale isimli ölçek uygulanmıştır. Bu ölçek, 4 kişilik özelliğini madde kullanımında risk faktörü olarak belirlemiştir. Bu özellikler; heyecan arama (sensation-seeking),  dürtüsellik (impulsivity), kaygı duyarlılığı (anxiety-sensitivity) ve umutsuzluktur (hopelessness). Yüksek risk altında olduğu belirlenen 1159 ergenden 624’ü müdahale grubu, 384’ü ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Yani bu ergenlerden 624’ü uygulanacak olan müdahale programına katılırken 384’üne hiçbir müdahale uygulanmamıştır.

Müdahale, eğitim almış öğretmenler tarafından 90’ar dakikalık iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin eşit şekilde değerlendirilebilmesi için müdahale programını uygulayacak olan öğretmenler 3 gün süren eğitimin yanı sıra 4 saatlik süpervizyon ve geribildirim oturumuna katılmışlardır. Bu eğitimin sonunda 18 soruluk bir ölçekle öğretmenlerin verecekleri programı anlayıp anlamadıkları ve eğitimin sonucunda bu programı uygulamak için yeterlik kazanıp kazanmadıkları değerlendirilmiştir.

Araştırmacılar 6 aylık sürecin sonuçlarını değerlendirdiklerinde kontrol grubunun müdahale grubuna oranla 1,7 kat fazla alkol kullanımı bildirdiklerini görmüşlerdir. Yani müdahale programı uygulanmayan ergenler müdahale programı uygulanan ergenlerden 1,7 kat daha fazla alkol kullanmışlardır. Ayrıca kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, müdahale grubunda aşırı içki içme oranında %55’lik bir azalma olduğu belirtilmiştir. Bunlara ek olarak müdahale grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre alkol kullanma sıklığında ve alkol kullanımının sebep olduğu sorunlarda daha düşük oranlar belirtmişlerdir. 

Bu bulgular kişilik-odaklı müdahalenin öğretmenler tarafından uygulandığında ne kadar başarılı olup olmadığını gösteren ilk bulgulardır. 6 aylık sürecin sonuçları bu programın okullarda risk altındaki gençler için madde kullanımını önlemede sürdürülebilir bir program olabileceğini göstermektedir.

 

 

 

Yeni Sayfa 1
SEÇMELER
Önleme sayfasına filmler ve yeni saydamlar eklendi

Madde kullanımı ve HIV/AIDS kitabı

Sokakta yaşayan ve madde kullanan çocuklar için psikososyal yaklaşım kılavuzu

 

Eski Notlar

Ocak 2009

Eylül 2007

Nisan 2007

Ocak 2007

Kasım 2006

 

 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2019                 Tasarım Bayram İLYASOĞLU