Yeni Sayfa 1
 
 
www.yeniden.org.tr   
 

4pt

a

YENİDEN
Etkinlikler
İletişim
Hakkımızda
Eğitim
Danışmanlık
BAĞIMLILIK
Bilgi Merkezi
Önleme Merkezi
Hayatta Kal
Belge Merkezi
YAYINLAR
Bilgi Notu
Broşürler
Raporlar
Kılavuzlar
Kitaplar
Araştırmalar
Filmler
Özel Sayfalar
Okulda Suç ve Şiddet
Ticari Cinsel Sömürü
Sokak Çocukları
Suç ve Ergen
Ergen Üreme Sağlığı
 
 

Reklam

Alkol sorularınız için...

Uyusturucu sorularınız için...

Depresyon sorularınız için...

 

 

 

 

Bu web sitesi, Kültegin Ögel’in danışmanlığında hazırlanmıştır

DİKKAT:
Bu sitede yer alan bazı belgeler Winrar programıyla sıkıştırılmıştır. Ayrıca belgelerin içeriklerini okuyabilmeniz için de Adobe reader'e ihtiyacınız olacaktır. Bu programları indirmek için tıklayın…

Ziyaretçi Sayısı:1464992

www.yeniden.org.tr

      A

      Ana Sayfa  > Kılavuzlar  >  Sokakta yaşayan kılavuzu

Sokakta yaþayan ve madde kullanan çocuklar için psikososyal yaklaþım kılavuzu 

Bu kılavuz, sokakta yaşayan ve madde kullanan çocuklara hizmet veren merkezlerde çalışan, bu merkezlerde pek çok kaynaktan yoksun olan ve eğitim fırsatı bulamamış çalışmacılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Sokakta yaşayan çocuklarla çalışan pek çok uzman ve meslek elemanı bulunmaktadır. Kılavuzu psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberler, sosyal çalışmacılar, rehber öğretmenler ve bu alanda eğitim almış kişiler uygulayabilir.

Kılavuz 5 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri ücretsiz indirebilirsiniz.

1. Madde Kullanımına Yaklaşım (Metin ve kartları)

2. Psikososyal Beceri Geliştirme (Metin ve kartları)

3. Özel Durumlara Yaklaşım (Metin ve kartları)

4. Genel Sağlık Bilgilendirmesi (Metin ve kartları)

5. Cinsel Eğitim (Metin ve kartları)

Her bölüm, bir sorunu ve çözüm yollarını içermektedir. Her bölümün başında bir ‘Tanım’ yer almaktadır. Burada sorun tarif edilmeye çalışılmakta ve sınırlar çizilmektedir. Tanımın ardından gelen ‘Hedefler’ bölümünde ise o bölümde gerçekleştirilmeye çalışılan hedeflerin bir özeti başlıklar halinde verilmiştir. Uygulama bölümünde ise, tanımı yapılan sorunun belirlenen hedefler doğrultusunda çözümü için gerekli olan uygulamalar basamaklar halinde verilmiştir.

Bu kılavuz, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerle yapılan çalışmalarda kullanılabilir. Kılavuz, bireysel ve grup çalışması olmak üzere iki ayrı şekilde geliştirilmiştir. Grupla yapılan çalışmaların, yaşları birbirine yakın çocuklarla yürütülmesi uygundur.

Uygulama iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Sayfanın sol tarafında daha çok hedefler ve bunlara ulaşılması için yapılması gerekenlerin açıklamasına yer verilmiştir. Sağ tarafta ise bazı soru örnekleri yer almaktadır. Bu bölüm, sol tarafta yer alan bölümdeki hedef ve açıklamalarda kullanılabilecek örnek soruları içermektedir. Ayrıca hemen hemen her bölüm içinde resimler kullanılarak, süreç görselleştirilmeye ve çocuğun resimler yoluyla katkısının sağlanmasına çalışılmıştır. Bu resimleri fotokopi çektirerek kart haline getirebilir ve tüm çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Kılavuzların oluşturulması bir yıldan uzun bir süreyi almıştır. Ekipte yer alan psikologların alanda deneyim kazanmasıyla birlikte, bu konuda bir kılavuza gereksinim olduğu görülmüş ve hazırlıklara başlanmıştır. Sokakta yaşayan çocuklara yönelik ve psikososyal beceri geliştirme konusunda yayınlanmış yerli ve yabancı kaynaklar taranmış ve ülke koşullarına uygun iyi uygulamalar uyarlanmıştır. Hazırlanan kılavuzlar, sokakta yaşayan ve madde kullanan birçok çocuğa uygulanmış ve test edilmiştir. Uygulamada karşılaşılan sorunlara uygun olarak kılavuzlar değiştirilmiştir.

Kılavuzda ek olarak bir genel değerlendirme formu vardır. Bu form, sokakta yaşayan ve madde kullanan çocuklarla yapılacak ilk görüşmede doldurabilecek ankettir; çeşitli sorun alanlarını taramaktadır.

Yeni Sayfa 1
SEÇMELER
Önleme sayfasına filmler ve yeni saydamlar eklendi

Madde kullanımı ve HIV/AIDS kitabı

Sokakta yaşayan ve madde kullanan çocuklar için psikososyal yaklaşım kılavuzu

 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2019                 Tasarım Bayram İLYASOĞLU