YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » YENİDEN » Etkinlikler » OKULLARDA MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME PROJESİ PAYLAŞ  

OKULLARDA MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME PROJESİ

 

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği kurulduğu yıllardan beri (2001) İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içinde madde kullanımı ve bağımlılık konusunda çeşitli eğitim programları yürütmektedir.

2002 yılında okullarda alkol ve madde bağımlılığını önlemek amacıyla eğitim programı geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında yapılmış benzer çalışmalar gözden geçirilerek konu ile ilgili geniş bir materyal taraması yapılmıştır. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile odak grup çalışmaları yapılarak beklentileri, ihtiyaçları dikkate alınarak program bu yönde geliştirilmiştir. Madde bağımlılığını önlemek amacıyla anne, baba ve öğretmen eğitimi kitabı hazırlanmıştır.

2002 – 2003 eğitim öğretim yılında İstanbul İl Milli Eğitim’e bağlı görev yapan 70 rehber öğretmenden oluşan bir merkezi grup oluşturulmuştur. Merkez grubun eğitimci eğitimleri yapılmıştır. Merkezi grup kendi illerindeki rehber öğretmenleri eğiterek 508 kişiye ulaşmışlardır. Bu proje kapsamında eğitici rehber öğretmenler tarafından 27 bin anne ve babaya, 34440 bin öğretmene eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır.  Eğitimin etkinliği araştırmayla gösterilmiştir. Bu amaçla geliştirilen saydamlar sürekli yenilenmektedir.

Okullarda alkol ve madde bağımlılığını önleme kapsamında 2002 – 2003 yılında 1270 okul idarecisiyle de bilgilendirme çalışması yapılmıştır.

2003 – 2004 yılları arasında madde bağımlılığına müdahale programı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerçekleştirilmiştir.  70 kişilik merkez rehber öğretmen grubunun içerisinden 21 kişi seçilmiştir. Eğitimlerde kullanılmak üzere “Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım Kılavuzu” isimli bir kitap hazırlanmıştır. Yaklaşık bir yıl boyunca her ay eğitim toplantılarına katılarak okullarda temel müdahale eğitimlerini almışlardır. Bu çalışmada görev alan rehber öğretmenlere okullarda tespit edilen ve riskli davranış gösteren çocuklar yönlendirilmiştir. Farklı ilçeleri temsil eden rehber öğretmenlerimizle, iki ayda bir süpervizyon çalışmaları yapılmıştır. 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında toplam dört kez toplanılmıştır. Grup bir sene süresince toplam 39 vaka görmüştür.

2003 yılında madde bağımlılığını önlemek amacıyla çocuk ve ergenlere yönelik olarak bir eğitim filmi oluşturulmuştur. Bunun yanında eğitimlerde kullanmak amacıyla bir saydam seti ve eğitim kılavuzu olan “Madde Bağımlılığını Önlemede Öğrenci Eğitimi Notları Kitapçığı” hazırlanmıştır. Her iki önleme materyalinin eğitimi İstanbul’da yaklaşık 350 ve İstanbul dışından 15 rehber öğretmene verilmiştir. 2004 yılında 7000 öğrenciye ulaşılmıştır. Çocuklara yönelik eğitimler, eğitici olarak yetişen öğretmenler tarafından her yıl yürütülmektedir.  

Madde bağımlılığını önlemek amacıyla psikososyal becerileri de geliştirecek kapsamlı bir eğitim programı “Günebakan” oluşturulmuştur. Programın eğitimleri devam etmektedir.

Tüm bu çalışmalar, bizim “merkez/çekirdek” grubu adını verdiğimiz bir grup aracılığıyla yürütülmüştür. Projelerin koordinatörlüğünü Bilge Erol ile Kültegin Ögel yapmıştır. Merkez/çekirdek grubuna yıllar içinde değişime uğramakla birlikte çalışmalarına büyük çoğunluk olarak devam etmektedir. Merkez/çekirdek grubu listesine de aşağıda ulaşabilirsiniz.

Eğitimler ve toplantılar halen devam etmektedir.

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2019                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU