YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » YENİDEN » Etkinlikler » CİNSEL SÖMÜRÜYE UĞRAYAN ÇOCUKLARA DESTEK PROJESİ PAYLAŞ  

CİNSEL SÖMÜRÜYE UĞRAYAN ÇOCUKLARA DESTEK PROJESİ

 

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü (ÇTCS) sorunuyla, 2002 yılında başlattığı sokakta yaşayan ergenlere yönelik psiko-sosyal destek projesi kapsamında ilgilenmeye başladı. SHÇEK’e bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Umut Çocukları Derneği çatısı altındaki Umut Evinde yürütülen çalışmalarda, psikososyal destek alan çocukların bir kısmı aynı zamanda ticari cinsel sömürüye maruz kalmış çocuklardı. Taksim Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde yatılı olarak kalmakta olan kız çocukları ise, bu sömürünün doğrudan mağdurlarıydı.

Bir yandan sömürüye uğrayan çocuklara psikososyal düzeyde hizmet götürmeye çalışırken, diğer yandan alanda çalışan kişilerin bir çoğunun da bu konuda yeterli bir eğitimi olmadığı gözlendi. Aynı zamanda, bu sorunun daha geniş bir toplumsal ölçekte; önleme, koruma ve yeniden bütünleşme boyutlarında ele alınması gerekliliği öne çıktı.

2003 yılında, merkezi Tayland’da bulunan ve dünyanın pek çok ülkesinde ÇTCS’ye yönelik olarak çalışan kuruluşların oluşturduğu bir ağ olan ECPAT International ile bir işbirliği çalışması başlatıldı, ECPAT’ın Türkiye’de yürüttüğü çalışmalarda koordinatörlük görevi üstlenildi.

2004 yılında ECPAT International’ın ticari cinsel sömürüye maruz kalan çocuklarla çalışan kişilere yönelik geliştirdiği iki materyal Türkçe’ye kazandırıldı.

  • Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Çocukların Psikososyal Rehabilitasyonu – Eğitim Kılavuzu

  • Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Çocukların Psikososyal Rehabilitasyonu – Çalışmacılar İçin Kendi Kendine Çalışma Kılavuzu

2005 yılında, SHÇEK’e bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde çalışan meslek elemanlarının  katıldığı bir eğitim programında, ticari cinsel sömürü konusu ele alındı.

2005 ve 2006 yıllarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Çocuk Polisine yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim çalışmalarında ve Ümraniye’deki Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı psikolojik danışmanlara yönelik seminerlerde bu konu ele alındı.

2005 yılında, saha çalışması İstanbul ve Diyarbakır’da yürütülen “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi” araştırması yapıldı. Araştırma, Türkiye’de çocuklara yönelik ticari cinsel sömürünün gerçekleştiği bağlamlarda, bu sömürünün tüm biçimlerini tespit ederek planlar oluşturmak ve eyleme geçmek amacıyla yürütüldü. Bu araştırmanın sonuçları, 2006 yılında Ankara’da çeşitli devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 50 kişinin katıldığı bir toplantıda açıklandı. Toplantının sonunda, en öncelikli hedef olarak belirlenen, çocuklara yönelik ticari cinsel sömürüyle mücadeleye yönelik Ulusal Eylem Planı’nın en kısa zamanda hazırlanarak uygulamaya konulması oldu.

Yine 2006’da sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında, ÇTCS’ye yönelik Ulusal Eylem Planının uygulamaya konması ve Türkiye’deki ÇTCS sorunu kapsamında önleme, koruma, iyileşme ve yeniden bütünleşme konularındaki çalışmaların hızlandırılması yönünde çalışacak bir işbirliği ağı kurulmasına karar verildi.

İstanbul’da 2007 yılında, çeşitli kuruluşlardan 20 kişinin katıldığı bir eğitim çalışması düzenlendi. ECPAT International’dan iki uzman çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü konusunda üç tam günlük bir eğitim gerçekleştirdi.

ECPAT International’ın geliştirdiği bir kitapçık 2007 yılında “Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü hakkında Sorular ve Cevaplar” adıyla Türkçe’ye çevrildi ve 2000 adet basıldı. Bu materyal, alanda çalışan kuruluşların kullanımına yönelik olarak ücretsiz dağıtıldı.

 

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2019                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU