YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » YENİDEN » Etkinlikler » GÜÇ KOŞULLARDAKİ ERGENLERİN ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK KONULARINDA EĞİTİMİ PROJESİ (ADOREP) PAYLAŞ  

GÜÇ KOŞULLARDAKİ ERGENLERİN ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK KONULARINDA EĞİTİMİ PROJESİ (ADOREP)

 

ADOREP  projesi Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığı’nın finansal desteğiyle 2004 Aralık  ayından 2007 Ağustos ayına kadar Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği proje ekibi tarafından yürütülmüştür. Proje ortağı, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, yardımcı kuruluş ise  İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfıdır.

ADOREP projesi birincil olarak cinsel hastalıkların yayılması ve diğer cinsel problemler açısından yüksek risk altında bulunan güç koşullardaki ergenlerin üreme ve cinsel sağlık konularında gelişimlerini hedeflemiştir. Proje kapsamında, “Güç Koşullardaki Ergenler” olarak sokakta yaşayan ve/veya kanunla ihtilafa düşmüş (KİD) Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza ya da ıslah evinde kalan ergenlerin cinsel ve üreme sağlığı konularında doğru ve güncel bilgilere ulaşmaları sağlanmıştır.  Projenin ikincil amacı,  güç koşullardaki ergenlerle çalışan kurum yetkililerinin risk davranışlarından biri olan cinsellik konusunda daha fazla ve doğru bilgi sahibi olmaları ve hedef kitlede ulaştıkları tüm ergenlere bu bilgileri aktarmalarıdır. Tüm bu hedeflerden yola çıkarak proje süresi boyunca eğitici proje materyalleri oluşturulmuş ve eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Proje materyallerinin hazırlanması aşamasında Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), uzmanlar ve ilgili STK temsilcilerinin katılımıyla hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda eğitimci eğitimlerinden hangi konuların işlenmesi gerektiği ve hedef kitle için hazırlanmış olan materyallere dair geribildirimler alınmıştır.

Eğitimci eğitimlerine proje kapsamında çalışılan kurumlardan hekim, idareci, sağlık memurları, gardiyanlar, STK çalışanları ve akranlar CSÜS eğitimcisi olmak için katılmışlardır. Proje süresince toplam 3 adet eğitimci eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar arasında eğitimciler kurumlarında pilot materyalleri hedef kitleye uygulamışladır. Uygulamalar sırasında yaşadıklarını toplantılarda proje ekibiyle paylaşmışlardır. Eğitim sırasında gelen geribildirimler doğrultusunda proje materyalleri revize edilmiş ve son halini almıştır.

Proje kapsamında, hedeflendiği gibi toplam 1000 KİD ve 130 sokakta yaşayan ergene ulaşılmıştır. Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan testler doğrultusunda hedef kitleye yapılan eğitimlerin etkili olduğu gözlenmiştir. Proje sonunda afişler, eğitim kiti, broşürler, eğitimci kılavuzu gibi proje çıktıları hazırlanmış ve ilgili kurumlara iletilmiştir.

Proje süresince ilgili kurumlarla ilişkide bulunmak hem projenin benimsenmesi hem de sürekliliği açısında olumlu etkilere sebep olmuştur. Proje süresi bittikten sonra da bu kurumların ana eğitimlerinde bu başlıkların yer alması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2021                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU