YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » BAĞIMLILIK » Bilgi Merkezi » Doktor ve eczacılar için bilgiler » Alkol ve maddeye bağlı doğumsal komplikasyonlar PAYLAŞ  

Alkol ve maddeye bağlı doğumsal komplikasyonlar

 

Fetal alkol sendromu: Fetal alkol sendromu denilen, yoğun alkol kullanan annelerin bebeklerinde görülen tablonun tipik özellikleri şunlardır:

  • Düşük doğum ağırlığı
  • Gelişim geriliği
  • Mikrosefali
  • Yarık dudak

Kalp-damar bozuklukları: Bilişsel bozukluklar Nörolojik bozukluklar Bu çocuklar, palpebral fissürün kısalığı, üst dudağın inceliği, filtrumun ve genel olarak yüzün orta bölümünün düzlüğü ile tanınabilirler.

Opioidler: Düşük doğum ağırlığına sık rastlanır. Hiperbiluribinemi daha az gözlenir. Metadon kullanan annelerin bebeklerinde respiratuar distres sendromu görülebilir. Ani çocuk ölümü 5-10 kat fazladır. Bebekte yoksunluk belirtileri doğumdan sonraki 2-3 gün içinde ortaya çıkar ve 2-3 hafta sürebilir. Bunlar arasında şiddetli ağlama, terleme, titreme, hiperaktivite, sık nefes alma, huzursuzluk, uyku düzeninde bozulma, kusma, diyare ve kilo kaybı sayılabilir. Tedavi destekleyicidir. Sakinleştirilmeli, sık ve düşük miktarda beslenmelidir. Yoksunluk belirtileri dehidratasyon, kilo kaybı, beslenme bozukluğuna yol açıyorsa, epilepsi benzeri nöbetler gözleniyorsa, benzodiazepin ya da fenobarbital kullanılabilir. Benzodiazepinler, Prematüre bebeklerde fenobarbital yeğlenir.

Esrar: Düşük doğum ağırlığı, irritabilite, titreme, görme işlevinde bozukluk gözlenebilir. İrkilme yanıtı (startle response) daha uzun sürer. Esrar kullanan annelerin çocuklarında fetal alkol sendromuna benzer belirtiler beş kat daha fazla saptanmıştır.

Kokain: Spontan düşük oranı kokain kullanan annelerde %23 olarak bulunmuştur. Abruptio placentae riski ikinci ve üçüncü trimesterde de devam eder. Kokain kan basıncında artmaya, uterus ve plasenta perfüzyonunda azalmaya, uterus kasılmasında artmaya neden olur. Intrauterin büyümede gecikmeye ve beyin gelişiminin gecikmesine yol açar. Kokaine bağlı anomaliler içinde üriner sistem anomalileri (prune belly sendromu, hidronefroz, renal agenesiz), kalp anomalileri (atrial ve ventriküler septal defekt, kardiyomegali) sayılabilir. Kokain kullanan annelerin bebeklerinde beyin ve myokard enfarktüsleri saptanmıştır.

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2021                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU