YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » BAĞIMLILIK » Bilgi Merkezi » Doktor ve eczacılar için bilgiler » Alkol yoksunluğu ve tedavisi PAYLAŞ  

Alkol yoksunluğu ve tedavisi

 

Alkol Yoksunluk Belirtileri

 • Otonom Belirtiler: terleme, tremor, bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk
 • Duygusal Belirtiler: kaygı, ajitasyon.
 • Algı Bozuklukları: işitsel, görsel (böcek, fare görmek vb) ya da dokunsal duyu bozuklukları (üstünde böceklerin dolaştığını hissetmek)
 • Yönelim, yoğunlaşma ve dikkat bozuklukları
 • Epileptik nöbetler
 • Hipertermi
 • Taşikardi
 • Aritmi
 • Hipertansiyon

Genel ilkeler

Alkol yoksunluğunda komplike olmayan bir arındırma dönemi hastadaki bağımlılığın şiddetine göre beş ila on gün sürer. Yoksunluk tedavisinde amaç otonom belirtileri, algı kusurlarını ve nöbetleri azaltmak ya da önlemektir. Alkolün doğrudan etkileri ya da birlikte görülebilecek kötü beslenmeye bağlı vitamin eksiklikleri sonucunda gelişen çeşitli bozukluklar, özellikle nörolojik bozukluklar tedavi edilir. Alkol yoksunluğunda epileptik nöbetler (genellikle ilk iki gün içinde) gözlenebilir. Bu nedenle hasta dikkatle izlenmelidir. Belirtileri hafif olan ve geçmişte deliryum ya da epileptik nöbet öyküsü bulunmayan hastalar arındırma dönemini her gün kliniğe kontrole gelmek koşuluyla evlerinde geçirebilirler. Ağır yoksunluk bulguları olan, nöbet geçirmiş ya da deliryumdaki hastalar mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.

Önerilen incelemeler

 • Tam kan sayımı
 • Tam kan biyokimyası (üre, kan şekeri, kreatinin, serum proteinleri, elektrolitler, serum bilirubinleri, CPK, GGT, transaminazlar, protrombin zamanı vb)
 • Tam idrar tahlili
 • Akciğer grafisi
 • Dışkıda gizli kan
 • Ayrıntılı fizik ve nörolojik muayene

Hafif-orta dereceli ve komplike olmayan alkol yoksunluğu tedavisi

Sedasyonu sağlamak için diazepam başlayın. Tedaviye bölünmüş ve özellikle akşam saatlerine yığılmış dozlarda 40-60 mg/gün ile başlamak ve ilacı bir hafta içinde azaltarak kesmek doğru olacaktır. Vitamin eksikliğini gidermek üzere 200-500 mg tiamin i.m. uygulayın. Günde 10 mg ile folik asit başlayın (Folbiol 2x1). En az üç gün süreyle 100 mg/gün olmak üzere parenteral tiamin ve oral multi-vitamin tedavisi düzenleyin. Gerekiyorsa vitamin B12 başlayın (Dodex amp 1x1 im, iki hafta her gün, daha sonra en az iki ay haftada bir). Hastayı her gün kontrole çağırın.

Deliryum Tremens

Alkol yoksunluğunun diğer belirtilerine ek olarak aşağıda yer alan belirtiler gözlenir.

 • Konfüzyon (yer, zaman ve kişiye yönelimde bozukluk)
 • Ajitasyon
 • Halüsinasyonlar (böcek, yılan görme, olmayan sesleri duyma) ve hezeyanlar (genellikle alınma ve paranoid hezeyanlar)
 • Uyku-uyanıklık çevrimi bozukluğu
 • Bellek bozuklukları
 • Dikkat ve yoğunlaşma bozukluğu
 • Duygudurumda aşırı değişkenlik

Deliryum tremens yoksunluğun 2.-10. günlerinde (genellikle 3.-5. günlerde) ortaya çıkar ve çoğunlukla bir haftadan kısa sürer. Ancak çok daha uzun sürmesi de olasıdır.

Deliryum Tremens Tedavisi

Deliryum tremens, günümüzde bile ölüm riski taşıyan bir tıbbi acil durumdur. Tedavi sırasında pnömoni, aspirasyon pnömonisi, düşmeye ye de zorlanmaya bağlı kırıklar, üriner enfeksiyon, üst gastrointestinal sistem kanaması, dekübitus ülseri, subaraknoid kanama, subdural hematom, kardiyak aritmi, hipertansiyon gibi olası komplikasyonların yakından izlenmesi gerekir. Sedasyon için 0 (20 mg), 30, 60 ve 120. dakikalarda 10 mg olmak üzere 40 ya da 50 mg diazepam verildikten sonra sedasyon sağlanana kadar saat başı 10-20 mg diazepam uygulanmaya devam edilir. Hasta aşırı ajiteyse ya da nöbet sonrası konfüzyonundaysa 10-15 mg/saat diazepam i.v. infüzyonla da verilebilir (örneğin 500 cc %5 izotonik NaCl içinde 5 ampul diazem (5x10 mg) 4-5 saat içinde I.V. verilebilir). Tiamin açığı kapatılır. Sıvı kaybı karşılanır. Potasyum eksikliği sözkonusu ise ve böbrek fonksiyonlarında bir sorun yoksa hastaya infüzyonla KCl verilir. Hastada epilepsi öyküsü varsa ya da status epileptikus tablosu içindeyse, antikonvülzanlar verilebilir. Ancak genellikle diazepam nöbetleri önlemeye yeter. Hipoglisemi alkol yoksunluğunda ciddi bir sorun olabileceği için, hastanın açlık kan şekeri değerlendirildikten sonra yüksek karbonhidratlı bir diyet ya da kan şekeri %60’ın altındaysa vücut ağırlığı (kg)%5/4 ml %20 dekstroz ve her 50 gram dekstroz için 100 mg tiamin başlanır.

 

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2021                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU