YENİDEN

BAĞIMLILIK

YAYINLAR

ÖZEL SAYFALAR

Diğer Linkler

Ana Sayfa  » BAĞIMLILIK » Bilgi Merkezi » Doktor ve eczacılar için bilgiler » Alkol entoksifikasyonu ve tedavisi PAYLAŞ  

Alkol entoksifikasyonu ve tedavisi

 

Etanol

Normal olarak %500-700 mg etanol öldürücüdür Nazogastrik sondayla mide özsuyu sürekli alınmalıdır (mideye salıverilen alkolün geri emilimini arttıracağı için lavajdan kaçınılır. Aktif kömür kullanmamalıdır). Kan şekeri %60’ın altındaysa vücut ağırlığı (kg)x5/4 ml %20 dekstroz ve her 50 gram dekstroz için 100 mg tiamin başlanmalıdır. Ayrıca 100 mg i.v. tiamin verilmelidir. Tedaviye yanıt alınamıyorsa ya da kan alkol düzeyi çok yüksekse hemoperfüzyon, bu olanaklı değilse hemodiyaliz uygulanmalıdır (hemodiyaliz kanda etilen glikol konsantrasyonunun artmasına neden olabilir). Epileptik nöbetler varsa diazepam, bu yeterli olmazsa fenitoin kullanılabilir. Yoksunluk bulguları ortaya çıkarsa diazepam başlanmalıdır.

Metanol

Metanol kalitesiz kolonyalarda, mavi ispirtoda ve kimi ev yapımı (kaçak) içkilerde bulunur. Metanolün bütün metabolitleri toksiktir. Hemen hemen her zaman ilk ortaya çıkan bulgu optik diskte hiperemidir. Tedavide, alkol dehidrojenaz enzimi için metanolle yarışan etanol kullanılır.

Tedavi

Nazogastrik sondayla mide özsuyu sürekli alınmalıdır (mideye salıverilen alkolün geri emilimini arttıracağı için lavajdan kaçınılır. Aktif kömür kullanılmamalıdır.) Asidoza karşı i.v. NaHCO3 başlanabilir.

Etanol tedavisi: 0.8-1 ml/kg %95 etanolle (her 10-15 kg vücut ağırlığı için bir ‘tek’) yüklemenin ardından saat başı bu dozun 1/5-1/6’sı ile devam edilir.
 

Kronik alkolikte sürdürme dozu 1/3 daha yüksek, alkol kullanmayanda 1/3 daha düşüktür.
Bir yandan diyaliz de yapılıyorsa sürdürme dozu yarı yarıya arttırılır.
 

Tedaviye yanıt alınamıyorsa ya da göz ve beyin bulguları görülmeye başlamışsa hemoperfüzyon, bu olanaklı değilse hemodiyaliz uygulanmalıdır (hemodiyaliz kanda etilen glikol konsantrasyonunun artmasına neden olabilir). 20 mg folik asit verilebilir (yararı kuşkuludur) Acil göz konsültasyonu istenmelidir.

 

 
 

Tüm Hakları Saklıdır. www.yeniden.org.tr 2021                 Tasarım ve Yazılım Bayram İLYASOĞLU